Skip to content
MENÜ  

Hakkında,

1996 yılında Marmara Üniversitesi’nden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne gelen ve Bodrum’a yerleşen Ayla Eriş, gerek kişisel atölyesinde gerekse tüzel kurumlarda birçok öğrenci yetiştirmiştir.

Sanatın gelişmesi ve toplumda yaygınlaşması arzusu ile Bodrum’da;

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesini kurmuştur.(2004)

Ayrıca;
» Bodrum Osmanlı Tersanesi Galerisi,
» Bodrum Belediyesi Meclis Salonu Galerisi,
» Bodrum Gümüşlük Sanat Galerisi,
» Bodrum Hakan Aykan Kültür Merkezi Galerisi
gibi birçok Resim Galerisi ve Kişisel Atölyelerin açılmasını sağlamıştır.

Ayla Eriş Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nden emekli olduktan sonra uzun yıllar "Çağdaş Sanat"toplantıları düzenlemiştir.

Ayla Eriş, yapı-çözümcü bir anlayışın egemen olduğu kompozisyonlarında karışık teknik kullanmaktadır.

About,

Ayla Eriş, who came to Muğla Sıtkı Koçman University from Marmara University and settled in Bodrum in 1996, educated many students in legal institutions as well as in her personal workshops.

Ayla Eriş founded Muğla University Bodrum Faculty of Fine Arts.(2004)

With the desire of the development of art and its spread in society, in Bodrum; Ayla Eriş also opened many Painting Galleries and Personal Workshops.

» Bodrum Ottoman Shipyard Gallery,,
» Bodrum Municipality Assembly Hall Gallery,
» Bodrum Gümüşlük Art Gallery,
» Bodrum Hakan Aykan Culture Center Gallery

Ayla Eriş after retiring from Muğla Sıtkı Koçman University Bodrum Faculty of Fine Arts, she organized "Contemporary Art" meetings for many years.

The art of Ayla Eriş,who uses mixed media in her paintings,is highly influenced by the conception of deconstruction.

 

İLETİŞİM & CONTACT